Choose Language
Toggling to another language will take you to the matching page or nearest matching page within that selection.
Search & Book Sponsored Links
Search
Fjord Norway Romsdal MOLDE

Rettsstaten i fare?

Overview

Digital kommunikasjon er den siste av i alt tre store kommunikasjonsrevolusjonar. På 1200-talet førte skrift, og på 1700-talet trykt skrift til at samfunn og rett endra seg radikalt. Som ved tidlegare kommunikasjonsrevolusjonar, er digital kommunikasjon i fyrste fase nytta av statsmakta til å styrka evna til styring og kontroll med rettssubjekta gjennom å kommunisera ut. Men rettsstaten er avhengig av at det nye kommunikasjonshøvet òg vert nytta til dialog med og innspel til, og kontroll med statsmakta. På slutten av 1200-talet fanst det ein medviten strategi for å oppnå dette, men på byrjinga av 1700-talet kom styringsdialog og maktkontroll i stand ved eit tilfelle. På byrjinga av 2000-talet bør vi igjen ha ein medviten strategi for korleis vi vil nytta den nye kommunikasjonsteknologien til å styrka rettsstaten ved sida av å styrka statsmakta. Rettsstaten i fare er et foredrag med professor i rettshistorie Jørn Øyrehagen Sunde.

  • Last Updated: 08.06.2020
  • Source: VisitNordvest
Dates

to. 3. september 2020 12:00 13:00

See All
Rettsstaten i fare?
Your Recently Viewed Pages